Privacybeleid

Algemeen

Wij hechten veel waarde aan het beschermen van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Deze gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Bij uw gebruik van onze producten en diensten verzamelen wij informatie van en over u. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan gegevens die u ons verstrekt bij het aangaan van een abonnement of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze website, de webwinkel en prijsvragen.
Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij verstrekken persoonlijke financiële gegevens uitsluitend aan een andere partij, indien dit noodzakelijk is voor de afhandeling van uw online bestelling, om fraude te voorkomen of om de veiligheid van ons systeem te garanderen. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij doen met de informatie die we over u te weten komen. Heeft u vragen over dit document of de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze stellen via [email protected] Indien u een verzoek tot inzage, verwijdering of wijziging van uw gegevens doet, vermeld dan uw volledige naam en het e-mailadres en/of telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.

Verwerking door Scala Publishing BV

Haakflix is een activiteit van Scala Publishing BV. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is dan ook Scala Publishing BV.
Contactgegevens van Scala Publishing BV: Maanlander 14H, 3824 MP Amersfoort; Tel: 033-4892900; E-mail: [email protected]; KvK Eemland 325151469.
Verstrekken persoonsgegevens
Om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten (zoals online aankopen, prijsvragen en abonnementen) is het invoeren van uw persoonsgegevens noodzakelijk. Zo hebben wij bijvoorbeeld een werkend e-mailadres nodig als u een nieuwsbrief wil ontvangen. Ook als u een bestelling plaatst van een door ons aangeboden product hebben we de gegevens nodig die noodzakelijk zijn om de bestelling uit te (laten) voeren.

Soorten gegevens

Bij het aanbieden van onze producten en diensten maken wij gebruik van verschillende soorten (persoons)gegevens, afhankelijk van het soort product of dienst.
Er zijn vier verschillende soorten (persoons)gegevens die wij verzamelen:

 1. Afname/levering van een product: hierbij verwerken wij de persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt ten behoeve van de levering en de betaling;
 2. Account: hierbij verwerken wij de persoonsgegevens die u zelf heeft ingevuld tijdens het aanmaken van het account;
 3. Aanvraag producten/diensten via een e-mail aan Haakflix: hierbij verwerken wij de informatie die u zelf heeft aangeleverd;
 4. Gebruik van de website: hierbij verwerken wij de informatie die u achterlaat door onze website te bezoeken, zoals de bezochte pagina’s en door u aangeklikte advertenties. Wij gebruiken deze informatie om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren.
  Doeleinden gegevensverwerking

Wij verwerken en verzamelen uw persoonsgegevens:

Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

 • Om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 • Om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op de website en deze worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer bijvoorbeeld betaling voor een product of dienst uitblijft, kunnen wij een incassobureau in de arm nemen;
 • Om u een nieuwsbrief, prijsaanbieding of servicebericht toe te sturen;
 • Om onze website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen tegen bijvoorbeeld fraude;
 • Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving, voor geschillenbehandeling en voor uitvoering van controle;
 • Om strategie te bepalen, om marktonderzoek uit te voeren en om managementinformatie samen te stellen ten behoeve van onze producten- en dienstenontwikkeling.

Voor bovenstaande opsomming geldt dat sommige gegevens enkel worden bewaard ten behoeve van facturen of levering, terwijl andere gegevens weer worden gebruikt voor een analyse of optimalisatie van ons systeem.

Termijn gebruik gegevens

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke bewaarverplichtingen. Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel voor een termijn van twee jaar na het einde van de klantrelatie. Ontvangt u e-mails met acties en aanbiedingen van Haakflix omdat u zich hier zelf voor heeft aangemeld, dan blijft u deze ontvangen tot u zich hier weer voor heeft afgemeld. Transactiegegevens moeten in veel gevallen om fiscale redenen langer worden bewaard. Er zijn echter ook gegevens die wij vanwege relevantie of gevoeligheid voor een kortere termijn gebruiken en/of bewaren.

Aanbiedingen van derden

Heeft u bij het afnemen van een abonnement op Haakflix aangegeven dat u acties en aanbiedingen van derden zou willen ontvangen per e-mail, dan ontvangt u via ons een e-mail met de aanbieding van de adverteerder. U kunt uw verleende toestemming op ieder moment weer intrekken. Mocht het een mailing betreffen, dan kunt u zich via de uitschrijflink in de e-mail afmelden.

 • Bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje heeft liggen, of ter vastlegging van de voorkeuren die u heeft ingesteld;
 • Voor statistische doeleinden;
 • Om advertenties op Haakflix beter op uw behoeften af te stemmen (mits u daarvoor toestemming heeft gegeven), of om te voorkomen dat een bepaalde advertentie te vaak aan u wordt getoond.

‘Sessie cookies’ worden automatisch verwijderd op het moment dat de internetbrowser afgesloten wordt. Hierdoor kunnen wij bijhouden welke advertenties op Haakflix bekeken worden en voorkomen dat een bepaalde advertentie meerdere keren te zien is. De advertenties op Haakflix worden door Google Adsense geplaatst, zij gebruiken hiervoor ook cookies op uw computer. Dat gebeurt alleen op Haakflix indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Indien u geen advertenties op maat wilt ontvangen en / of zich wilt uitschrijven voor het vastleggen en het gebruik van uw gegevens, dan kunt u het gebruik van cookies door Google uitschakelen door de advertentie-instellingen van Google op https://adssettings.google.com te bekijken en de instellingen naar wens aan te passen.

Beveiliging

Wij handhaven een beveiligingsniveau bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarbij zorgen wij ervoor dat we ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens voorkomen. Ook zorgen wij ervoor dat wij dat aanpassing, openbaarmaking en verlies van uw persoonsgegevens voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties en een beperkte groep van medewerkers die toegang heeft tot uw gegevens.

Jonger dan 16 jaar

Ben jij nog geen 16? Vraag dan je ouders om toestemming te geven tot het gebruik van onze producten en diensten en leg ze dit privacy- en cookiebeleid voor.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Wij hechten veel waarde aan transparantie over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Vindt u het belangrijk om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd of wilt u gegevens wijzigen of verwijderen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren na ontvangst van een verzoek tot inzage, verwijdering of wijziging van persoonsgegevens.

Wij kunnen niet ieder verzoek tot wijziging of verwijdering inwilligen. Een verzoek dat betrekking heeft op persoonsgegevens van een ander zal worden geweigerd omwille van privacy redenen. De AVG bepaalt dat u het recht heeft om feitelijke onjuistheden te herstellen met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens. Een verzoek om gegevens aan te passen waar niet uit volgt dat de gegevens feitelijk onjuist waren, of waar niet uit volgt dat de gevraagde wijziging de gegevens feitelijk juist maakt zal niet worden ingewilligd. Ook niet elk verzoek tot verwijdering van gegevens zullen wij volledig inwilligen, bijvoorbeeld als wij een wettelijke verplichting hebben tot het bewaren van bepaalde persoonsgegevens.

Wijziging van het privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk daarom deze pagina regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Versie 17 januari 2022

Copyright © 2023 Scala Publishing
Haakflix is onderdeel van Scala Publishing